کفتراشی و تابگیری سرسیلندر

برخی اوقات به دلایل گوناگون سطح سرسیلندر دچار مشکل شده و یا کل سرسیلندر تاب برمیدارد. وبرای مرتفع کردن این مشکل سطح سیلندر نیاز به کف تراشی پیدا میکند.کفتراشی سرسیلندر عملیات حساسی میباشد که باید با ماشین آلات با دقت بالا و اوپراتور مجرب صورت گیرد همچنین مقدار برداشت از کف سرسیلندر نیز باید با دقت بالا انجام پزیرد. در صورت تراز نبودن سرسیلندر در هنگام عملیات و یا کالیبره نبودن ماشین کف تراشی ویا عدم تجربه اپراتور و رعایت نکردن اندازه مجاز کف تراشی تبعات و خسارات بسیاری به موتور وارد خواهد شد و مشکلات بسیاری برای تعمیرکار به وجود خواهد آورد.نمونه هایی از سرسیلندرهایی که فاکتورهای فوق در آنها رعایت نشده و موجب باز شدن مجدد موتور گردیده در این تصاویر نشان داده شده.